– Sikrer fortsatt høy kvalitet i spesialistutdanningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den nye forskriften om spesialistutdanningen viderefører fagmiljøenes viktige rolle.

  VIKTIGE RAMMER: Legeforeningen er positiv til at spesialitetskomiteene sikres en viktig rolle i spesialitetsutdanningen også…
  VIKTIGE RAMMER: Legeforeningen er positiv til at spesialitetskomiteene sikres en viktig rolle i spesialitetsutdanningen også i fremtiden, sier Marit Hermansen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff.

  I desember 2016 ble ny forskrift for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger vedtatt. Den nye forskriften er et ledd i revideringen av spesialistutdanningen.

  – Det er mange som har engasjert seg i arbeidet med ny ordning for spesialistutdanningen. Gjennom forskriften er det lagt viktige rammebetingelser for utdanningen av fremtidige spesialister, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

  Legeforeningen er fornøyd med at det har vært en reell høringsprosess og at forskriften stadfester og presiserer spesialitetskomiteenes rolle og betydning. Fagmiljøene, gjennom de 45 spesialitetskomiteene for hver spesialitet, skal fortsatt være en viktig premissgiver for innholdet i spesialitetene.

  – I forskriften står det tydelig at Helsedirektoratet skal innhente faglige råd fra fagmiljøene. Det er gledelig og viktig at helseministeren anerkjenner spesialitetskomiteenes erfaring og kompetanse, sier Hermansen.

  Spesialitetskomiteene fortsatt sentrale

  Spesialitetskomiteene fortsatt sentrale

  Direktoratet pålegges å innhente råd vedrørende utforming og forslag til endringer i læringsmål, samt anbefalinger om læringsaktiviteter. Direktoratet skal også innhente råd ved godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.

  – Den viktige rollen spesialitetskomiteene gis i forskriften sikrer høy kvalitet og fortsatt faglighet i fremtidens spesialistutdanning, konstaterer Hermansen.

  – Det har spesielt stor betydning for kvaliteten i spesialistutdanningen at spesialitetskomiteenes besøksordning videreføres.

  Legeforeningen er også positiv til at krav til internundervisning videreføres i den nye forskriften. Utdanningsavdelingen skal tilby minimum 70 timer per år.

  Tilstrekkelig overgangstid

  Tilstrekkelig overgangstid

  Forskriften trer i kraft 1.3. 2017 for del en. Overgangsordningen er gitt tre års varighet fra mars 2019.

  – Det har vært viktig for oss å få til en tilstrekkelig lang overgangsordning til nytt system og å sikre at de som er kommet langt i utdanningen får mulighet til å fullføre etter gjeldende ordning, avslutter Hermansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media