Forstår enkeltpasienters lidelse bedre

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

   

  Som avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling har jeg nok alltid sett pasientene, men jeg tror nå, etter selv å ha vært pasient med store, nesten uutholdelige, smerter, at jeg forstår pasientens situasjon bedre. Jeg er heldig som har kommet meg etter fallet fra treet i hagen for to år siden.

  Jeg leder en avdeling med 230 ansatte, med 63 senger fordelt på tre sengeposter, en poliklinikk og en operasjonsavdeling for kirurgi og gastrokirurgi.

  Jeg ble tillitsvalgt raskt etter turnustiden, og er det noe jeg skal ta med fra tiden i Legeforeningen, er at vi endret tillitsvalgtutdanningen til å hete «Fra tillitsvalgt til leder». Mange tillitsvalgte går samme vei som meg, og jeg tror det er viktig at leger i tillitsvalgtkarrieren snuser på hva som er god ledelse.

  Noe av det morsomste er å få til en god utdanning for LIS og turnusleger. Jeg vet at vi sender dem videre i systemet med forvissning om at de er gode.

  Det er ingen hemmelighet at det å være leder i sykehus er veldig utfordrende. Du står i konstant krysspress fra myndighetens krav og bestillinger og politikernes løfter til pasientene. Kravene gjentas inne i sykehusene. Som avdelingssjef er jeg en del av sykehusets ledelse, samtidig er jeg mine ansattes mann i sykehusledelsen. Der møter jeg meg selv i døren. Jeg skal ta hensyn til hele bredden i sykehuset og jeg skal være avdelingens advokat overfor sykehusledelsen for å få noe mer midler, samtidig som jeg skal se at andre avdelinger har behov for de samme midlene. Ingen uvant situasjon, men den er krevende. Noen ganger er det bare spennende å ha langtidsmål og vyer for hvor du skal, andre ganger er det nærmest overveldende.

  Se videointervju her: http://legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media