Kommentar

Svar til Jon Haffners kommentar

Till Uhlig
Seksjonsoverlege/professor
Interessekonflikt:  Ja

Vi ønsker å takke Jon Haffner for hans interesse for vår artikkel (1) og i problemstillingen urinsyregikt og nyresvikt. Som han anfører er publiserte anbefalinger ikke tydelige med hensyn til hvordan medikamenter til behandling av urinsyregikt skal doseres når det også foreligger nyresvikt. Det er ukontroversielt at medikamenter som har sin virkning i nyrene ved å øke ekskresjonen av urinsyre – slik som probenecid og lesinurad – ikke er effektive og derved ikke kan anvendes ved nyresvikt. Mindre klart er det for medikamenter som allopurinol og febuxostat, som begge hemmer xantinoksidasen og derved dannelsen av urinsyre.

Det er uansett viktig at allopurinol trappes gradvis opp i dosering, og dette gjelder spesielt ved nyresvikt. Avhengig av graden til nyresvikt kan også en lavere startdose enn 100 mg allopurinol samt en lavere vedlikeholdsdose bli aktuell (2). Med hensyn til febuxostat har en helt fersk amerikansk undersøkelse vist oppmuntrende resultater hvor febuxostat ble tolerert også ved moderat til sterkt nedsatt nyrefunksjon (3).

I den kliniske hverdagen ser vi sjelden at nyrefunksjonen blir ytterlig forverret når urinsyrenedsettende behandling startes eller dosen økes. Imidlertid er det viktig å ikke overdosere ved nyresvikt for å unngå for høye serumkonsentrasjoner av medikamentet med mulige bivirkninger og interaksjonsproblematikk som følge.

Litteratur
1. Uhlig T, Eskild T, Hammer HB. Urinsyregikt - nytt innen diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2016;136(21):1804-7.
2. Stamp LK, Taylor WJ, Jones PB, et al. Starting dose is a risk factor for allopurinol hypersensitivity syndrome: a proposed safe starting dose of allopurinol. Arthritis Rheum 2012; 64: 2529-36.
3. Saag KG, Whelton A, Becker MA, MacDonald P, et al. Impact of Febuxostat on Renal Function in Gout Patients With Moderate-to-Severe Renal Impairment. Arthritis Rheumatol 2016; 68: 2035-43.

Published: 13.12.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media