Kommentar
Overdiagnostikk og velferdsgoder uten diagnose