Kommentar

Overdiagnostikk - norske almenleger viser vei

Hans Erik Heier
Professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

En viktig ogbevisstgjørende artikkel som burde leses av mange, også spesialister i ymse fag. Flott fremheving av: "Når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er risikoen stor for at slutteffekten blir mindre helse for mer penger". Helsetjenestens mål bør debatteres bevisst og åpent - dets oppgave er ikke å skape evig liv eller paradis på jorda. Målet bør være noe mer i retning av "hjelp til å mestre livet på egen hånd".

Published: 06.12.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media