Kommentar

Idiopatisk intrakranial hypertensjon - fokus på overvekt

Barbara Ratajczak-Tretel
spesialist i nevrologi, overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en fin artikkel om idiopatisk intrakraniell hypertensjon. Det er viktig å kjenne til tilstanden siden behandling skiller seg fra de andre hodepinesykdommene. Jeg vil også påpeke, fra egen erfaring med disse pasientene, at man ikke må glemme at behandling av overvekt spiller en viktig rolle. Mange av pasientene jeg har jobbet med har hatt vansker med å oppnå ønsket vektnedgang. I slike tilfeller kan det være nyttig å henvise til overvektspoliklinikk.

Published: 18.12.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media