Kommentar

Forskerlinjen

Lise Sofie H. Nissen-Meyer
Tidligere faglig leder for Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2011).
Interessekonflikt:  Nei

Det var interessant å lese om ph.d. Varugheses prosjekt med onde tvillinger. Jeg vil bare arrestere en aldri så liten trykkfeil (?) i artikkelen. Forskerlinjene ved alle de medisinske fakultetene ble opprettet høsten 2002, ikke høsten 2012 slik det står her. En slik pangstart på forskerkarrieren har dermed vært en formalisert mulighet i snart 15 år.

Published: 16.12.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media