Kommentar

Urinsyregikt - nytt innen diagnostikk 0g behandling

Jon Haffner
Pensjonert kirurg, professor emeritus, dr. med
Interessekonflikt:  Nei
Ingen interessekonflikt

Forfatterne gir en god oversikt over de fleste aspekter ved urinsyregikt, men kommer dessverre lite inn på et av de største problemene ved denne sykdommen: Behandling av urinsyregikt hos pasienter med nyresvikt. Nesten alle de medikamentene som kan brukes må enten tilpasses nyrefunksjonen og/ eller kan forårsake nyreskade. Og selv de utmerkede anbefalingene for behandling av urinsyregikt som EULAR (European League Against Rheumatism) har utarbeidet, og hvor førsteforfatter i artikkelen i Tidsskriftet er medforfatter, går i liten grad inn på dette. Det som står i anbefalingene er bare: "In patients with renal impairment, the allopurinol maximum dosage should be adjusted to creatinine clearance. If the SUA target cannot be achieved at this dose, the patient should be switched to febuxostat or given benzbromarone with or without allopurinol, except in patients with eGFR <30 mL/min." (1)
Det skilles ikke mellom forskjellige årsaker til hyperurikemien relatert til årsaker til nyresykdommen hos hver enkelt pasient.
Kan forfatterne utdype dette? Eller finnes det ikke nok informasjon til å si noe om det?

Betydningen av diett som anbefales av bl. a. Mayoklinikken (2) nevnes ikke i artikkelen i Tidsskriftet. Urinsyregikt er vel som andre metabolske sykdommer avhengig av balansen mellom inntak og opptak på den ene siden og metabolisme, utskillelse og reabsorbsjon på den annen?

Litteratur
1. Richette P et al: 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209707. [Epub ahead of print].
2. Mayo Clinic: Gout diet: What’s allowed, what’s not. www.mayoclinic.org/healthy...eating/.../gout-diet/art-20048524?...(28.1…)

Published: 28.11.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media