Kommentar
Helsegevinst er formålet, ikke diskriminering