Kommentar
Hypo- og hypertensjon ved magnesiumforstyrrelser