– Aldri vært nærmere en times fysisk aktivitet i skolen

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

– Mer fysisk aktivitet i skolen er et helt nødvendig folkehelsetiltak, sier Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

AKTIVE BARN: Mer fysisk aktivitet i skolen er et helt nødvendig folkehelsetiltak. Foto: Colourbox

Barn og unge sitter så mye at det er fare for helsen. Legeforeningen står sammen med en bred front av organisasjoner og politiske partier som mener at tiden er moden for å få innføre mer fysisk aktivitet i skolen.

Tirsdag 6. september møtte over 100 interesserte opp på seminar på Stortinget for å høre politikere, leger, forskere, idrettsfolk, lærere og kommunalt ansatte diskutere hvordan man best kan få til mer aktivitet i skolen. Bak arrangementet sto Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, som består av Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norges Idrettsforbund og Norsk Fysioterapeutforbund, sammen med partiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

– Vi inviterte til åpent seminar for å vise vår utålmodighet, men også hvor langt vi har kommet. Med så mange organisasjoner og politiske partier på laget har vi aldri vært nærmere å få realisert en times fysisk aktivitet i skolehverdagen for alle, sier Sollien.

Trenger et tilbud til alle

Som fastlege på Toten møter Sollien mange pasienter med ulik bakgrunn og ulike vaner i hverdagen.

– Vi leger har et ansvar for å veilede og hjelpe mange av pasientene våre til å legge om levevanene sine og få bedre livskvalitet. Vi kan gjøre mye – men helse skapes først og fremst der vi lever livene våre. Skolen er en viktig del av barn og unges liv.

Enkelte kommuner og skoler har allerede innført daglig fysisk aktivitet. Men Sollien mener at det ikke er nok.

– Det er store forskjeller mellom kommuner i levealder og andre mål på folkehelsen. Et forpliktende mål om én time fysisk aktivitet for alle barn og unge vil redusere noen av disse forskjellene. Denne viktige timen fortjener alle skoleelever uavhengig av hvilken kommune de tilfeldigvis bor i eller skolekrets man sogner til.

Folk flest støtter forslaget

Sollien undrer seg over at et tiltak som vi nå vet virker, enda ikke er innført.

– Både eksisterende forskning, utallige rapporter og sunn fornuft taler for seg. I tillegg har vi befolkningen med oss. Ni av ti støtter forslaget om å innføre fysisk aktivitet i skolen. Nå er det politisk handling som gjelder.

Lederen i Allmennlegeforeningen forstår at flere er skeptiske til nye tiltak, men mener argumentene for veier tyngst:

– Man skal tenke nøye gjennom hvilke tiltak man bør bruke penger på, men å investere i barns helse er kanskje noe av det lureste vi som samfunn kan bruke penger på, sier Sollien, før hun legger til:

– Men jeg mener vi ikke har råd til å la være.

Anbefalte artikler