Kommentar

RE: Hjerteinfarkt før og nå - et 50 års perspektiv

Paal Røiri
Interessekonflikt:  Nei

I sitt tilsvar bruker professor Gjesdal sine tidligere møter med unge med hyperkolesterolemi og hjerteinfarkt eller plutselig død som bevis på statinenes effekt. (1) Men hvor er det vitenskapelige bevis på at det ikke forekommer likeså ofte nå for tiden?

Gjesdal siterer retningslinjene til European Society of Cardiology som et bevis på kolesterolhypotesen (2). Det er imidlertid et faktum at de offisielle representantene har villedet oss i mange år. Uffe Ravnskov skrev for mange år siden: "Criticism of the diet-heart idea is often met with the argument that consensus committees have settled the issue unanimously. To see how these committees have explained discordant results, quotations from papers with such findings were sought in three recent authoritative reviews. Only two of twelve groups of controversial papers were quoted correctly, and only in one of the reviews. About half of the papers were ignored. The rest were quoted irrelevantly; or insignificant findings in favour of the hypothesis were inflated; or unsupportive results were quoted as if they were supportive. Only one of six randomized cholesterol-lowering trials with a negative outcome were cited and only in one of the reviews. In contrast, each review cited two, four, and six non-randomized trials with a positive outcome, respectively." (3).

Et eksempel på denne form for villedning er når de europeiske ekspertene skriver at meta-analyser av statin-eksperimentene har vist en sammenheng mellom graden av kolesterolreduksjon og utfallet. Dose-respons kan bare bestemmes ved analyse av utfallet hos den enkelte deltager, ikke ved å sammenligne det samlede resultat i forskjellige eksperimenter.

Enda verre er det at man ikke har tatt hensyn til at et høyt kolesterolnivå ikke er en risikofaktor for kvinner. Det viste en meta-analyse av 19 studier som inkluderte mer enn 120.000 kvinner for snart 25 år siden (4), men ingen av forfatterne av de offentlige retningslinjene har nevnt dette med et ord.

At eldre mennesker med høyt LDL-kolesterolnivå lever lengst vil Gjesdal forklare med at de med høyest risiko og størst behandlingsgevinst allerede er døde. Dette kan ikke være forklaringen til Ravnskov og medarbeideres funn. I Sverige, for eksempel, er 95 % av dem som dør av hjertesykdom eldre enn 60 år. (4)

Litteratur

1. Gjesdal K. RE: Hjerteinfarkt før og nå - et 50 års perspektiv. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136

2. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2016, May 23.[Epub ahead of print].

3. Ravnskov U. Quotation bias in reviews of the diet-heart idea. J Clin Epidemiol 1995;48:713-719.

4. Jacobs D, Blackburn H, Higgins M, et al. Report of the conference on low blood

cholesterol: mortality associations. Circulation 1992;86:1046–60.

5. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker (02.09.16)

Published: 02.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media