Kommentert artikkel
Kommentar

RE: Google-leger

Kjersti Brokhaug
NRK og for programmet Hva feiler det deg?
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 12/13 skriver Olaf G. Aasland om leger og internett og viser til en TV-quizen (1). Han tenker på programmet "Hva feiler det deg?" Det er en medisinsk kunnskapslek der et lag av erfarne leger blir utfordret av et folkelag væpnet med google i jakten på hva det feiler ekte pasienter. Programmet går på NRK1, og akkurat nå jobber vi i redaksjonen med oppgavene til neste sesong.

Poenget med hele programmet er å spre nyttig helseinformasjon, og å gjøre det enklere å snakke om sykdom. Vi tar på alvor at folk googler før de går til legen, og har utviklet et hjertevarmt og lekent TV-program med det som utgangspunkt. Konkurransen er innpakningen som gjør det mulig for oss å vise hva som skjer når vi googler symptomer og vondter, og til å vise hvordan legene resonnerer ut fra sin erfaring og kunnskap. Vi er så heldige at vi har tre dyktige, velreflekterte og modige leger som uttrykker seg på en måte som seerne kan forstå og bli litt klokere av.

For oss er kunnskapen som kommer frem gjennom jakten på diagnosen det viktigste i programmet. Aasland sier han tror vi er mer fornøyde jo oftere google-laget vinner. For oss er veien frem til svaret viktigere enn hvem som seirer. Begge lag skal ha mulighet til å finne riktig svar, og dermed vinne. På bakrommet jobber vi med NHI og en allmennlege for å gjøre oppgavene best mulig. Noen ganger fører nettsøk folkelaget til seier. Noen ganger seirer legenes erfaring og kunnskap.

Vi jubler mest hvis folk har lært noe av programmet. Kan vi gjøre det lettere å snakke om sykdom, da har vi oppnådd noe meningsfylt. Eller hvis det vi viser får en konsekvens i seerens liv, som at de blir observante på et symptom de bør ta til legen. For eksempel Sebastian som har Coats sykdom og viser hvordan en enkel test vil kunne vise om du må undersøke barnet ditt for svulst (2).

En moderne lege og en moderne pasient med tilgang på uendelige mengder informasjon har alle muligheter til å forsterke hverandre både i jakten på hva som feiler pasienten, og i behandlingen. Godt og trygt "loset" igjennom av legen. Også leger som ser programmet kan få seg noen nyttige aha-opplevelser.

Aasland skriver også at programmet "støtter den uheldige oppfatningen om at leger først og fremst skal være omvandrende oppslagsbøker". Legene har verdifull teoretisk og klinisk erfaring og kunnskap som vi er stolte av å få dele med seerne gjennom programmene.

Vi tenker at kritikk er bra. Og skjerpende. Vi vil gjerne høre mer om hva Aasland mener, og gleder oss til å treffe ham til kaffe i redaksjonen denne uken.

Litteratur

1. Aasland OG. Google-leger. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1132

2. Engen A. Hvit pupill på barn kan være svulst. https://www.nrk.no/livsstil/hvit-pupill-pa-barn-kan-vaere-svulst-1.1285… (7.9.16)

Published: 07.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media