Forsiden

Artikkel

Illustrasjon © Isabel Albertos Johnston

Vi må kunne stole på vitenskapen, og da må vi være sikre på at forskernes vitenskapelige praksis er god.

Forskerne har ansvar for å følge retningslinjer for vitenskapelig redelighet, men likevel opplever mange et uetisk press i forskningshverdagen.

Anbefalte artikler