Legeforeningen vokser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er veldig flott at vi rekrutterer så godt som vi gjør – og at nesten alle medisinstudenter også velger å være medlemmer. Det er en tillitserklæring, sier generalsekretær Geir Riise.

TILLITSERKLÆRLING: Geir Riise gleder seg over økt medlemstilfang. Foto: Legeforeningen

Nylig passerte Legeforeningen 33 000 medlemmer. Medlem nummer 33 000 er en ung kvinnelig medisinstudent som nettopp er ferdig med videregående og som startet på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i august. Siden årsskiftet har antallet medlemmer økt med nærmere 800 personer.

– Vi er en medlemsforening for leger og vi må hele tiden bestrebe oss på å være relevante og representative. Det er ikke mange legeforeninger i verden som har så høy oppslutning blant yrkesaktive leger, sier Geir Riise.

Passerte 20 000 i 2001

Ved årsskiftet 2000/2001 ble Thomas Bjørge registrert som medlem nummer 20 000. Bjørge er i dag fastlege i Holmestrand. Ved innmelding var han førsteårs medisinstudent i Poznan, Polen. Han ble vervet av en medstudent julen samme år og kan nå se tilbake på mer enn 15 års medlemskap.

– Min plassering i medlemsrekken har nok ikke hatt like mye betydning for meg som selve medlemskapet, som har gitt meg både fordeler, hjelp, og en litt mer sømløs legehverdag, sier Bjørge.

Han innrømmer at han har deltatt lite i foreningsarbeid.

– Muligheten bød seg, men de siste årene har rent bort i travel praksis, travel kone, travle barn og travel oppussing. Men, fravær av aktiv deltakelse i foreningsliv har ikke hindret meg i å høste av medlemsgodene, sier han.

I likhet med mange av hans kolleger har han benyttet seg av lånefondet ved kjøp av praksis.

– Personlig benytter jeg meg av fremforhandlede forsikrings- og bankavtaler, og flere ganger årlig har jeg med stor fortvilelse glemt å sende søknad om refusjon av kursavgifter til Utdanningsfond II. Jeg har også mottatt gode råd fra Legeforeningens juridiske seksjon.

– Legeforeningen er jo ellers aktiv i fremforhandling av normaltariffer, lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Særlig denne sommerens og de siste måneders ordskifte med arbeidgiversiden i norsk arbeidsliv, gir oss god indikasjon på hvorfor det er så viktig for oss å stå samlet i nettopp Legeforeningen, understreker Bjørge.

Foretrekker papirutgaven

– Allikevel, det jeg som medlem setter mest pris på, er noe jeg også nærmest tar for gitt; tilsending av Tidsskriftet i posten – på papir. Det er av en eller annen grunn mer behagelig å lese Tidsskriftet analogt. Tidsskriftet, og Legeforeningen, har således sin faste plass til høyre på min arbeidsbenk.

Siste gang foreningen passerte en milepæl var høsten 2012. Da ble medisinstudent Petter Bugge Askeland Legeforeningens medlem nummer 30 000. Per august 2016 var 28 871 av medlemmene leger, 4 197 var medisinstudenter.

Anbefalte artikler