Kommentar

RE: Ultralyd som integrert del av medisinstudiet

Svein ødegaard
Universitetet i Bergen
Interessekonflikt:  Nei

Geitung og Grøttum skisserer i Tidskriftet 14/15 hvordan man har tenkt å implementere ultralydundervisning i medisinstudiet ved UiO (1). For meg som har arbeidet med ultralyd i 40 år er dette gledelige nyheter. I 1980 skrev jeg et innlegg i Tidsskriftet under tittelen «Ultralyd for alle?», noe som den gang medførte en heftig diskusjon.

Som Geitung og Grøttum påpeker er ultralyd i en særstilling innen billeddiagnostikk. Metoden er pasientvennlig, lett tilgjengelig og ufarlig. Små og relativt billige maskiner i lommeformat kan tas med over alt; vi snakker nå ofte bl.a. om vårt nye «stetoskop».

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk (NFUD) ble startet av entusiaster i 1977, en forening som i dag er meget aktiv og som er blitt en arena for mange ulike faggrupper innen medisin, forskning, teknologi, softwareutvikling, bildebehandling etc. I de senere årene har også studenter deltatt på møtene, noen med egne arbeider på veien til en doktorgrad. Foreningen er medlem av den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB) som nå ledes av Odd Helge Gilja, Haukeland universitetssykehus. Han har sammen med andre nylig publisert en artikkel angående ultralydundervisning for medisinske studenter (2).

Ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Institutt for indremedisin UiB startet vi for snart 30 år siden ultralydundervisning av abdomen for medisinstudenter, og ultralydkurs ble etter hvert tatt inn i studieplanen i starten og slutten av det kliniske studiet. Denne undervisningen ble tatt godt i mot av studentene og fikk meget god evaluering, og vår erfaring var at mange tilegnet seg både undersøkelsemetodikk og bildeforståelse godt. Det som er særlig gledelig er at mange leger i dag har gitt uttrykk for at de har hatt nytte av den ultrasonografiske «stimulering» de fikk i studietiden, fordi ultralyd nå brukes som et pasientnært, portabelt daglig verktøy innen mange spesialiteter, i allmennmedisin, under transport, ved fjernoverføring av bilder m.m. Mange bruker nå både ekstern, intraluminal- og peroperativ ultralyd i sitt daglige arbeid. Det er derfor nyttig og viktig å tilegne seg kunnskaper om ultralydteknologi og tolking av bilder.

Ultralyd egner seg godt både i den kliniske undervisningen av medisinstudenter og i fag som anatomi og patologi. Fordi ultralyd foregår i sanntid («real-time») er metoden unik til å undersøke bevegelser i organer som hjertet, innen obstetrikk og til undersøkelse av magetarmkanalens motilitet.

Litteratur

1. Geitung JT, Grøttum P. Ultralyd som integrert del av medisinstudiet. Tidsskr Nor Legeforening 2016;136:1192

2. Cantisani V et al. EFSUMB statement on medical student education in ultrasound [short version]. Ultraschall Med. 2016 Feb;37(1):100-2.

Published: 26.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media