Kommentar

RE: La radiografer beskrive røntgenbilder!

Bjørn Løndalen
Unilabs Røntgen
Interessekonflikt:  Nei

Hele begrepet "beskrivende radiograf" faller allerede på tittelen. Radiologiske undersøkelser skal ikke beskrives, men tolkes. I en klinisk kontekst.

Opplysningene i henvisningen danner grunnlag for en vurdering av funn ved undersøkelsen, som så settes i en klinisk kontekst. Til slutt konkluderer man. Beskrivelse er kun en meget liten del av dette, og er den del som vel kan kuttes ut oftest.

Et eksempel for å belyse dette: Henviser beskriver "smerter under 1. metatars ved belastning". Bildet viser intet spesielt annet enn et vanlig anatomisk avvik, bipartit sesamben under metatarsen. Så kommer klinikken. Mellom de to fragmentene er det en synchondrose, og ved belastning kan det oppstå drag i denne. Følgen er smerter.

Dette er noe vi lærer gjennom 6 års studium, 1.5 års turnus og (minimum) 5 års spesialisering. Man kan ikke lære dette på et kort kurs (satt på spissen).

Jeg har den største respekt for gode radiografer som setter sin ære i å utføre gode radiologiske undersøkelser, og det er de utdannet til. La dem holde på med det og la radiologene gjøre sin jobb.

Forøvrig er det ikke på røntgen, men på CT og MR at det er mes "kø" på beskrivelser. Og her kan jo ikke såkalte "beskrivende" radiografer bidra uansett.

Published: 01.07.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media