Kommentar

RE: Tydeligere og bedre

Torben Wisborg
Finnmarkssykehuset, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumato
Interessekonflikt:  Ja

Tydeligere og bedre?

Sjefredaktøren i Tidsskriftet er fornøyd med en ny forankring av Tidsskriftets redaksjonelle integritet, og avslutter lederen med: «Det lover godt for et tillitsfullt forhold også i fremtiden, slik at norske leger kan fortsette å være stolte av et tidsskrift med tiltro både nasjonalt og internasjonalt» (1).

Lesing av samme nummer av Tidsskriftet gjør ordene hans til skamme. I en artikkel om nye fly i luftambulansetjenesten formidles en pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS omtrent uendret som et redaksjonelt produkt (2). Et rask søk på internett ville ha vist forfatteren at dette vedtaket er sterkt omdiskutert, og at både Finnmarkssykehuset, Vest-Finnmark regionråd, Finnmark Legeforening, en rekke ordførere og brukere av tjenesten er svært bekymret fordi et propellfly erstattes med et jetfly som ikke kan lande på 8 av fylkets 11 flyplasser. Her er ikke én kritisk kommentar, ingen spørsmål, og kommentarene fra Helse Nords administrerende direktør og fra medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS er klippet direkte fra pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten ANS (3). Kritisk journalistikk som støtter seg på Redaktørplakaten? Neppe.

Det er bra at Tidsskriftets redaksjonelle uavhengighet fra Legeforeningen er sikret. Da er det bare å begynne å bruke den for å oppnå «tiltro både nasjonalt og internasjonalt».

Torben Wisborg torben@wisborg.net

Finnmarkssykehuset, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og Universitetet i Tromsø.

1. Brean A. Tydeligere og bedre. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 977.

2. Fjellhaug MS. Jetfly i luftambulansetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1031.

3. Luftambulansetjenesten ANS. http://www.luftambulanse.no/luftambulansetjenesten-f%C3%A5r-jetfly-5 (24.6.16)

Publisert: 27.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media