Kommentar

RE: Spesialistutdanningen for leger - tydelig ansvar, bedre

Elisabeth Arntzen
Helse Sør-Øst RHF
Interessekonflikt:  Nei

Takk for kommentaren. Datoene for oppstart av del 1, 2 og 3 er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet, og har allerede vært flyttet to ganger. Om en lengre utsettelse ville vært til det bedre, er vi ikke så sikre på. Føringene fra departementet er overordnede, og helseregionene må i stor grad selv finne ut hvordan den nye modellen skal gjennomføres i praksis. Dette arbeidet kan like godt starte nå som endringene er bestemt.

Det tverregionale prosjektet er godt i gang med arbeidet, og skal rapportere status og videre arbeid i juni 2016. Rapporten vil bli lagt på www.lis-utdanning.info. Samtidig er det en utfordring at forskriften om krav til utdanningsinstitusjoner og læringsmålene for del 1 ikke kommer på høring før nærmere 1.juli 2016. Innen den tid må mye være planlagt.

Dette blir et krevende arbeid. Fristene er knappe, men skaper engasjement. Det er nå legespesialiseringen står høyt på dagsorden. Det er nå det kan være lydhørighet for gode løsningsforslag - kanskje nettopp der det er usikkerhetsmomenter.

Published: 08.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media