Kommentar
RE: Spesialistutdanningen for leger - tydelig ansvar, bedre