Kommentar

RE: Spesialistutdanningen for leger - tydelig ansvar, bedre

Håkon Kvåle Bakke
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Interessekonflikt:  Ja

Det er positivt at styringsgruppen for ny spesialistutdanning for leger redegjør for sitt utkast for ny spesialiststruktur. Den nye ordningen skal tre i kraft allerede fra september 2017. Spørsmålet som melder seg er hvorfor en har bestemt oppstartsdato når forslaget enda ikke er ferdigstilt. Burde en ikke ha en modell med færre usikkerhetsmomenter før en fastsetter startdato? Siden vi allerede har et system for spesialistutdanning, burde en være sikker på at et nytt system har utsikter til å være en forbedring av det eksisterende.

Publisert: 03.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media