Kommentar

RE: Skal det jobbe mennesker i norske sykehus?

Else-Mari Bjerke
Interessekonflikt:  Ja

Forfatteren av denne artikkelen setter søkelyset på en viktig og skremmende utvikling i dagens helsevesen. Den tekniske utviklingen og automatiseringen har vært gunstig når det gjelder mange arbeidsoppgaver, men dette må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Det viktigste av alt for pasientene er kunnskapsrike,dyktige og ikke minst medmenneskelige fagpersoner i helsevesenet. Trivsel og et godt arbeidsmiljø er selvsagt av største betydning for både personell og pasienter. Økonomi og teknisk utvikling må aldri bli den viktigste faktoren i norsk helsevesen.

Published: 05.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media