Kommentar

RE: NSAID - da det viktigste var ikke å være kortison

Frederik Emil Juul
Sykehuset innlandet Hamar
Interessekonflikt:  No

Takk for interessant og opplysende tekst. I nåtid er det nærliggende å tenke på NOAK og hvordan det lett kan feste seg som "nye" antikoagulantia i overskuelig fremtid.

Published: 29.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media