Kommentar

RE: La radiografer beskrive røntgenbilder!

Knut A. Evensen
Interessekonflikt:  No

Med ujevne mellomrom dukker denne debatten pånytt opp, initiert av radiografers ønske om utvidelse av sitt kompetanseområde, ofte med støtte fra tildels overarbeidete radiologer, som ønsker avlastning av den store mengden rutineundersøkelser. Argumentasjonen fra partene er ganske velkjente, og skal ikke gå nærmere inn på disse her. Jeg vil imidlertid påpeke at når en lege henviser en pasient til radiologisk undersøkelse, forventer vedkommende å få svar tilbake fra en kompetent kollega.

Published: 09.06.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media