Kommentar

RE: Nye rusmidler rett fra nett

Andreas Wahl Blomkvist
Aalborg Universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Hege M. Krabseth og medarbeidere har skrevet en interessant og kortfattet oppsummering av de nye psykoaktive stoffene (NPS) (1). Til sammenligning med de mer tradisjonelle rusmidlene er disse stoffene ofte farligere. For norske forhold gjelder dette især parametoksymetamfetamin (PMMA) sammenlignet med metylendioksymetamfetamin (MDMA), bedre kjent som ecstasy. For de hallusinogene stoffene, som vanligvis har lav toksisitet, refererer Krabseth og medarbeidere til et dødsfall som muligens kan relateres til 5-MeO-DALT. De kunne i denne sammenheng også nevnt NBOMe serien som har ført til dødsfall i USA og Australia (2, 3). Begge disse substansene er langt farligere enn tradisjonelle hallusinogene stoffer som LSD og psilocybin.

NPS byr på utfordringer, både når det gjelder toksisitet, påvisning av stoffene og behandling av intoksikasjoner. Det kan være lurt i denne sammenheng å undersøke årsaker til deres fremtredende rolle på markedet.

Som påpekt av Silja Skogstad Tuv og medarbeidere i samme nummer står vi overfor en ny distribusjonsform der kreativ markedsføring kombinert med, blant annet, kjemisk modifikasjoner av eksisterende rusmidler benyttes for å omgå lovgivning og øke salg (4). Dette fører til uante endringer i toksisitet og farepotensiale. Fordelen for produsenter og selgere er at stoffene faller midlertidig utenfor narkotikalovgivningen. Straks de blir gjort ulovlig kommer et nytt incentiv for produsenter for å lage nye stoffer med ukjente virkninger.

Tuv og medarbeidere fremlegger et alternativ til dagens lovgivning der man i stedet utarbeider lister over lovlige legemidler og dermed gjør alle andre stoffer ulovlige. Dette fremstår som en overdreven form for kriminalisering med potensiale for uheldige virkninger. Det er samtidig vanskelig å forstå hvorfor de ikke nevner en endring i lovverket omkring de tradisjonelle stoffene. Satt på spissen er en av de viktigste farene ved antatt inntak av MDMA eller LSD at disse i realiteten er PMMA eller 25I-NBOMe, henholdsvis. MDMA eller LSD forårsaker langt mindre skade på samfunn og individ enn alkohol og tobakk (5). Uten denne juridiske stigmatiseringen av LSD og lignende stoffer (6) ville mye av grunnlaget for å lage NPS forsvinne, samtidig som tryggere stoffer med rett lovgivning kunne utkonkurrere NPS på rusmarkedet.

Litteratur

1. Krabseth HM et al. Nye psykoaktive stoffer. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136;714-7

2. Daily News. New drug N-bomb hits the street, terrifying parents, troubling cops. New York Daily News. 2013 May 6. http://www.nydailynews.com/news/national/new-synthetic-hallucinogen-n-b… (11.05.2016)

3. ACMD. ’NBOMe’ compounds: A review of the evidence of use and harm. Advisory Council on the Misuse of Drugs. 2013 May 29. https://www.gov.uk/government/uploads/ system/ uploads/attachment_data/file/204808/ J_TCDO _report_on_56APB_and_ NBOMe_ compounds.pdf (11.05.2016)

4. Tuv SS et al. Nye rusmidler rett fra nett. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136:721-3

5. Nutt DJ, King LA, Phillips LD. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis.Lancet 2010 Nov 6;376(9752):1558-65

6. Blomkvist AW, Hårklau H. Hindrer forskning på LSD - et lovende terapeutisk hjelpemiddel. Aftenposten 2015 Jun 16. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/ Hindrer-forskning-pa-LSD---et-lovende-terapeutisk- hjelpemiddel-8060422.html (11.05.2016)

Published: 11.05.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media