Kommentar

RE: Gammeldags og feil om kjøttfri kost

Tetyana Kalchenko
OUS
Interessekonflikt:  Ja

Takk for kommentaren, Elisabeth!

Omsetningsloven er det staten som har ansvar for (1-3). Det at Opplysningskontoret for egg og kjøtt er et markedsføringsorgan, som er eid av kjøtt- og eggbransjen, det er sant. Men det er staten som har sagt at det skulle være sånn.

«Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.»

«Omsetningsavgift er ei avgift som blir lagt på produsentane sin produksjon for sal for å finansiere tiltak for å fremja omsetninga. Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene ved levering av produkta. Avgiftene går inn i eit fond og blir brukt til finansiering av avsetningstiltak, til faglege tiltak og til opplysningsarbeid.»

Litteratur

1. Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. § 1 - 3. LOV-2009-06-19-99

2. Omsetningsavgift. Oslo: Landbruksdirektoratet. 2015 https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift (18.05.2016)

3. Forskrift om innkreving av omsetningsavgift. §1. FOR-2002-12-11-1485

Published: 17.05.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media