Kommentar

RE: Gammeldags og feil om kjøttfri kost

Elisabeth Mehl
Spania
Interessekonflikt:  Ja

"Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt" er solgt og eies nå under navnet "Opplysningskontoret for egg og kjøtt" som er et PR-selskap som eies av Nortura. Det er en stor misopfatning at dette er et statlig informasjonsorgan, og ikke bare et reklameselskap som jobber pa vegne av eierene Nortura. Jeg har selv kontaktet dem og spurt på grunnlag av hvilken forskning de promterer tre meieriprodukter om dagen, da all moderne forskning jeg har lest viser til det absolutt motsatte, men har aldri fått svar. Så min konklusjon er at de ikke driver helseopplysning, bare reklame pà lik linje med Coca Cola.

Takk for en ellers flott artikkel, våre matvaner mà radikalt forandres for folkehelsas og miljøets skyld.

Published: 17.04.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media