MedHum støtter tuberkuloseprosjekt

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Årlig smittes over ni millioner av tuberkulose og 1,5 millioner dør av sykdommen. Årets MedHum-aksjon går til bekjempelse av den dødelige sykdommen i India.

EN MUNTER OG SPENT GJENG: PR-ansvarlige for MedHum fra Trondheim, Oslo og Bergen. Tromsø-studentene var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Christine Rian Johannessen

Annethvert år samler medisinstudenter gjennom MedHum (Medisinstudentenes humanitæraksjon) inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land. I samarbeid med Leger Uten Grenser skal årets aksjon bidra til å bekjempe tuberkulose i Mumbai i India.

Hvorfor Mumbai?

Mumbai er Indias mest folkerike by med 22 millioner innbyggere. 62 % bor i slumområder med ekstremt dårlige sanitærforhold. Kun 46 % av pasientene med multiresistent tuberkulose får behandling på offentlige sykehus – flertallet bruker private eller veldedige organisasjoner. Helsetilbudet i Mumbai karakteriseres av et gratis, relativt tilgjengelig, offentlig helsevesen, men det er dessverre ikke spesielt fungerende, på grunn av ansattmangel, lav motivasjon, dårlige ledelse og korrupsjon.

Prosjektet har en varighet på tjue år, fra 1999 – 2019, men pengene som samles inn til MedHum 2016 vil settes av for aktiviteter i 2016. Prosjektets hovedmål vil være å redusere sykelighet og dødelighet blant pasienter med multiresistent tuberkulose, HIV og Hepatitt C på Leger Uten Grensers egen klinikk i Mumbai og ved tre av helsemyndighetenes lokaliteter. 8,1 % av de årlige dødsfallene i Mumbai skyldes turberkulose og infeksjonsraten for HIV er her dobbelt så høy som for landsgjennomsnittet.

Leger Uten Grenser og MedHum har valgt følgende fokusområder for prosjektet:

  • Tidlig diagnostisering av multiresistent tuberkulose

  • God og spisset behandling

  • Fokus på de mest resistente profilene av sykdommen

I tillegg til dette vil HIV være en viktig del av prosjektet. Myndighetenes tilbud har vært mangelfullt, men gjennom Leger Uten Grensers pilotprosjekt gis det mulighet for forbedring og innovasjon innen feltet.

Gjentar sykkeltursuksessen

I juli 2016 håper MedHum å gjenta suksessen fra aksjonsåret 2014, nemlig en sykkeltur for alle norske medisinstudenter, i år mellom Tromsø og Trondheim. I 2014 syklet studentene 2 600 kilometer fra Tromsø og endte opp i Oslo.

Medisinstudentenes humanitæraksjon blir i år arrangert for 14.gang. Totalt gjennom alle aksjonene har studentene klart å samle inn over 17 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i ulike deler av verden.

Les mer om aksjonen på www.medhum.no

Anbefalte artikler