Gunstige tilfeldigheter

Sverre Dølvik Om forfatteren
Artikkel

Det var gunstige tilfeldigheter som førte meg inn i medisinen og til spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Faget favner alle aldersgrupper og inkluderer kirurgiske, indremedisinske, nevrologiske, infeksjonsmedisinske og mange allergologiske problemstillinger.

Allergiske tilstander har økt kraftig i befolkningen og i min praksis møter jeg daglig pasienter som sliter med ulike former for allergier. Men det er ikke en enkelt årsak til at folk plages med dette. Summen av et moderne samfunns påvirkninger på immunsystemet, fra klima til kosthold, miljø og forurensning, i tillegg til genetikk, er alle faktorer som bidrar til disse tilstandene.

Heldigvis finnes det god behandling. Allergimedisinene er trygge preparater med få bivirkninger, og kan hjelpe de fleste til å komme nesten symptomfrie gjennom allergisesongen. Men noen har ikke tilstrekkelig effekt av vanlig behandling. For mange av dem vil immunoterapi, også kalt allergivaksinasjon eller hyposensibilisering kunne være løsningen.

De senere årene har jeg engasjert meg i tillitsarbeid og jeg er nå inne i min tredje periode som leder av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL). Det har vært en lærerik tid. Spesialisttjenester utenfor sykehussystemet er på frammarsj og er et satsingsområde. Legeforeningen inngikk høsten 2015, etter gode forhandlinger med de regionale helseforetakene, en ny og fremtidsrettet rammeavtale for ordningen.

Gjennom tillitsarbeidet lærer man å kjenne organisasjonslivet fra innsiden. Man knytter kontakter og allianser på tvers av fagutdanning og spesialiteter. Det kan absolutt anbefales!

Se videointervju her: http://legeforeningen.no/derfor

Anbefalte artikler