Kommentar
RE: Den Gud gir et embete, gir han også forstand