Kommentar

RE: Den akutt syke hjernen må håndteres allerede prehospit

Maren Ranhoff Hov
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Interessekonflikt:  Nei

M R Hov & C G Lund svarer:

Kjære Håkon Kvale Bakke, takk for din interesse for vår kommentarartikkel. Det er udiskutabelt mange utfordringer rundt implementering av avansert og tidskritisk diagnostikk prehospitalt. Det er geografisk så vel som værmessige forhold som må tas med i betraktning. Vi ser for oss ulike modeller, der man kan basere seg på stasjonære CT-maskiner knyttet til luftambulanse eller ambulansetransport og ambulante modeller i luftambulansetjeneste eller ambulansetjeneste. Det absolutte målet er en bedret og mer avansert håndtering av pasienter med akutt sykdom eller skade i hjernen, og at dette bør gjøres allerede der pasienten oppholder seg. Forskningen vi gjennomfører er basert på å utforske mulighetene det ligger i tidlig diagnostikk, og dermed åpne for igangsettelse av tidlig behandling. Ved å spare flere pasienter for invalidiserende skade, ved at behandling og riktig behandlingsnivå oppnås tidlig i sykdomsforløpet, er det muligheter for å få en kostnadseffektiv tjeneste. Men som du påpeker har man ikke grunnlag enda for å trekke sikre slutninger.

Published: 18.03.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media