Kommentar
RE: Bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennprak