Helseministeren til landsstyremøtet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I slutten av mai møtes 142 delegater, politikere, interesserte leger og inviterte gjester til landsstyremøte i Oslo. Helseminister Bent Høie (H) og Kjersti Toppe (Sp) deltar under den helsepolitiske debatten.

GOD STEMNING: Landsstyremøtet – møteplass for inspirasjon, engasjement og påfyll. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Annethvert år, når det ikke er valg på delegater, holdes landsstyremøtene i Oslo. Med dette som bakteppe har sentralstyret valgt å gi landsstyremøtene i og utenfor Oslo ulik profil. På møtene i Oslo legges det mer vekt på å ha tid til debatt om sentrale helsepolitiske temaer.

På landsstyremøtene utformes Legeforeningens helsepolitikk og faglige utvikling. Her diskuteres alt fra aktuelle helsepolitiske problemstillinger til spørsmål knyttet til organisasjonsutvikling, utdanning og turnustjeneste. Ikke minst er møtene en arena for å skape kontakt og godt sosialt samvær.

Årets møte finner sted på Soria Moria Hotell- og konferansesenter fra 24. – 26. mai. Det er åpent for alle medlemmer.

I Tidsskriftet nr. 8 blir det en fyldig omtale av flere av sakene som skal opp til behandling.

Anbefalte artikler