Aktive nevrologer

Artikkel

Norsk nevrologi og Norsk nevrologisk forening har stor aktivitet, og mange legger ned en betydelig innsats. Det viser både aktiviteten under Nevrodagene som samler svært mange nevrologer, vårmøtene og ikke minst den årlige Hjerneuken. Både nasjonalt og internasjonalt er nevrologien og nevrofagene blant de mest aktive av de medisinske fagfelt.

Nevrodagene som går over fem dager, bidrar til god kommunikasjon mellom nevrologene og ulike deler av landet og er den viktigste nasjonale nevrologikongressen for norske nevrologer. Her er foredrag ved sentrale fagpersoner, samt 70 – 80 presentasjoner med poster- og muntlige presentasjoner fra nevromiljøet. Mange unge nevrologer får her mulighet til å ha sin første forskningspresentasjon. Nevrodagene arrangeres årlig i Oslo i uke 11 samtidig med den internasjonale Brain Awareness Week.

Nevrologifaget er attraktivt og det er god rekruttering. Trykket er særlig stort rundt de største byene, ikke minst i Oslo der nevrologien står veldig sterkt. Verdens andre professorat i nevrologi gikk for eksempel til den norske legen Christopher Blom Leegaard (1851 – 1921), Rikshospitalet allerede i 1896.

Anbefalte artikler