Ny dom i Arbeidsretten – vaktfritak for gravide

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har for tredje gang vært i Arbeidsretten i en sak mot Spekter. Saken gjaldt vaktfritak for gravide.

  I motsetning til de to foregående dommene fikk Legeforeningen denne gang ikke medhold.

  – Resultatet strider etter vår vurdering mot tariffavtalens formål, sier Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen.

  Saken handler om i hvilken grad gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomstens del A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.

  – Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid. Med Arbeidsrettens dom vil man dessverre kunne risikere unødvendige sykmeldinger av gravide, sier Staalen.

  Kan brukes ved behov

  Kan brukes ved behov

  Legeforeningen merker seg at Spekter anfører at tilretteleggingsbestemmelsen i overenskomst del A1 § 1.4 kan brukes ved behov for vaktfritak når som helst i svangerskapet, fordi vaktarbeid vil kunne være risikofylt ved graviditet. Dette legger også Arbeidsretten til grunn i domspremissene.

  – Det må i slike tilfeller avklares mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker hvorvidt det er behov for en legeerklæring som dokumenterer behovet for vaktfritak, sier Staaalen. Men resultatet vil i de fleste tilfeller måtte bli tilsvarende slik A2 § 3.6.4 har vært praktisert – nemlig at legen tas ut av vaktplanen og beholder full lønn. En slik løsning vil i så fall bidra til å unngå unødvendige sykmeldinger av gravide, påpeker hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media