Ny dom i Arbeidsretten – vaktfritak for gravide

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har for tredje gang vært i Arbeidsretten i en sak mot Spekter. Saken gjaldt vaktfritak for gravide.

I motsetning til de to foregående dommene fikk Legeforeningen denne gang ikke medhold.

– Resultatet strider etter vår vurdering mot tariffavtalens formål, sier Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen.

Saken handler om i hvilken grad gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomstens del A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.

– Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid. Med Arbeidsrettens dom vil man dessverre kunne risikere unødvendige sykmeldinger av gravide, sier Staalen.

Kan brukes ved behov

Legeforeningen merker seg at Spekter anfører at tilretteleggingsbestemmelsen i overenskomst del A1 § 1.4 kan brukes ved behov for vaktfritak når som helst i svangerskapet, fordi vaktarbeid vil kunne være risikofylt ved graviditet. Dette legger også Arbeidsretten til grunn i domspremissene.

– Det må i slike tilfeller avklares mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker hvorvidt det er behov for en legeerklæring som dokumenterer behovet for vaktfritak, sier Staaalen. Men resultatet vil i de fleste tilfeller måtte bli tilsvarende slik A2 § 3.6.4 har vært praktisert – nemlig at legen tas ut av vaktplanen og beholder full lønn. En slik løsning vil i så fall bidra til å unngå unødvendige sykmeldinger av gravide, påpeker hun.

Anbefalte artikler