Nok en seier i Arbeidsretten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arbeidsretten har gitt Legeforeningen medhold i nok en tvist med arbeidsgiverforeningen Spekter.

  Saken gjaldt spørsmålet om rett til redusert arbeidstid til 35,5 timer per uke for underordnede leger krever et visst omfang av arbeid i tidsrommet fra klokken 20.00 til 6.00. Arbeidsretten ga Legeforeningen medhold i at det ikke eksisterer et slikt tilleggskrav.

  Etter bestemmelsen skal leger i spesialisering og turnusleger ha redusert ukentlig arbeidstid (fra 37,5 til 35.5 timers arbeidsuke) dersom det er oppsatt aktivt eller passivt arbeid i dette tidsrommet.

  Legeforeningen har ment at dette er det eneste kravet for rett til redusert arbeidstid. Spekter har ment at man i tillegg må innfortolke et krav om at arbeidet etter klokken 20.00 må ha et visst omfang for å gi rett til redusert ukentlig arbeidstid. Saken hadde sitt utspring i en vaktordning for leger i spesialisering ved Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF.

  Arbeidsretten var enig med Legeforeningen i at oppsatt arbeid etter klokken 20.00 er det eneste kravet for rett til redusert arbeidstid.

  Legeforeningen har stevnet Spekter for Arbeidsretten i tre saker høsten 2015, da forsøk på å løse disse via forhandlinger ikke har ført frem.

  Dette er den andre dommen som er kommet. Legeforeningen vant også den første saken, som gjaldt beregningsgrunnlaget for innbetaling til utdanningsfond III. Den tredje saken gjaldt tvist om fritak for vakt for gravide etter A2 § 3.6.4. – se sak omtalt nedenfor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media