Kommentar

RE: Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati - sykdo

Arild Nørstebø
Skogli helse og rehabiliteringssenter, Lillehammer
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Wyller og medarbeidere for en klargjørende artikkel om et brennbart tema, CFS/ME (1). Det burde berolige både kritikere av denne forståelsen og pasientene, at det ikke påstås at CFS/ME skyldes psykisk lidelse. Jeg har fulgt disse pasientene ganske tett de siste 15 år ved forskjellige rehabiliteringsklinikker, de siste to år på heltid. I en periode hadde vi 18 pasienter i grupper hver sjette uke - og hadde ca. 1/2 års venteliste. Jeg har alltid undervist pasientene i den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen (2,3), og sier at ME kan forklares ut fra arv pluss det limbiske system pluss belastninger. Det er ikke påvist noe spesifikt ME-gen, men det limbiske system har trolig medfødte egenskaper særegent for det enkelte individ. At noen utvikler ME er uflaks og ikke psykisk betinget, men veien ut innbefatter både psykoedukasjon og omstrukturering. Det er min erfaring at kognitiv tilnærming kan hjelpe disse pasientene (4) - for kognitiv tilnærming og intervensjon kan forklare både inngangen og utgangen av problemene. Ved kognitiv tilnærming er det avgjørende med en ramme av empati og alliansebygging, og en metode som forklarer pasienten hva kognisjon betyr: bearbeiding av informasjon. Med "informasjon" i denne kontekst menes tanker, følelser og kroppslige symptomer. Denne "informasjonen" påvirker amygdala i det limbiske system slik til de grader at den kan bli "betent" (nevroinflammasjon) (5).

Så kan det tenkes at det kommer en pille, og forskning på biomedisinsk årsakssammenheng er ikke bortkastet. Men kognitiv tilnærming er uten bivirkninger og kan hjelpe selv om medikamentell terapi senere blir førstevalget. Jeg støtter forfatterne i at dersom fagpersoner aktivt fraråder kognitiv terapi gjør de ME-pasientene en bjørnetjeneste.

Litteratur

1. Wyller VB, Reme SE, Mollnes TE. Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalo-myelitis - pathophysiology, diagnosis and treatment. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:2172 - 5.

2. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196: 129 - 36.

3. Meland E. Vi intervjuer George Engel: En inspirasjonskilde til humanisme i medisinen. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 568 - 9.

4. Kinsella P. Cognitive Behavioural Therapy for Chronic Fatigue Syndrome: A Guide for Clinicians . London: Routledge 2007.

5. Nakatomi Y et al. Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: An ¹¹C-(R)-PK11195 PET Study. J Nucl Med. 2014 Jun;55(6):945-50.

Published: 18.12.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media