Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Sørger med det franske folk

Legeforeningen er rystet over terrorhandlingene som fant sted i Paris og har sendt sine dypeste kondolanser til dem som er berørt av tragedien.

– Våre tanker går til dem som mistet sine kjære og til det franske folk. Drapene på mer enn 130 personer, de fleste unge menn og kvinner, bringer tilbake minnene om de meningsløse drapene på Utøya i Norge i 2011, skriver foreningen i et kondolansebrev til Den franske legeforening.

Geilokurset 2016

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige kurs på Dr. Holms Hotel på Geilo i tiden 7.–15. mars 2016.

Uken består av et emnekurs i idrettsmedisin/fysikalsk medisin på formiddagene og et kortere ettermiddagslurs om med tema: Tanker i tiden.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og elektronisk påmelding sendes medlemmene i AF og NFA som medlemsbrev. Kursene vil også bli annonsert på foreningenes nettsider.

Søknadsfristen er 22. januar 2016.

Legeforeningen vant i Arbeidsretten

Arbeidsretten ga 10. november Legeforeningen medhold i tvisten med arbeidsgiverforeningen Spekter om hvordan beregningsgrunnlaget for innbetalingen til Utdanningsfond III skal forstås. Fondet har som formål å støtte sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Dommen innebærer at sykehuslegers utdanningsfond ikke svekkes og dermed sikrer at dagens støtte til videre- og etterutdanning opprettholdes.

Legeforeningen i tvistesak om vaktfritak for gravide

Legeforeningens advokater prosederte saken for Arbeidsretten 25. november. Saksøkte var arbeidsgiverforeningen Spekter. Problemstillingen omhandler i hvilken grad gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomstens del A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.

Spekter mener at bestemmelsen ikke gir rett til vaktfritak, kun en daglig arbeidstid som ikke overstiger ni timer. Legeforeningen er uenig i denne tolkningen, og mener gravide i siste trimester har rett til å bli fritatt for vaktarbeid hvis den gravide ønsker det.

Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid og dermed unngå unødvendige sykmeldinger.

Anbefalte artikler