Kommentar

RE: Psykisk syke lever kortere

Lars Lien
Sykehuset Innlandet
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne svarer:

Takk til Tor-Erik Widerøe for interessante perspektiver på vår artikkel. Vi kjenner lite til telomerforskning, men slik Widerøe beskriver det ser vi at dette kan ha betydning for økt dødelighet i den gruppen vi beskriver. Vi vil tro at telomerene vil ha en viktig rolle særlig knyttet til epigenetikken. Det kan i den sammenheng også være grunn til å trekke fram Forsdahl-Barker hypotesen (1), som sier noe om leveforhold i barneårene og senere dødelighet. Til slutt vil vi takke for påminnelsen om betydningen av fysisk aktivitet. Dette er en bivirkningsfri og godt dokumentert behandling som har effekt både på «psyken og soma».

Litteratur

1. Vangen S, Nordhagen R, Lie K K. Gjensyn med Forsdahl-Barker-hypotesen Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:451 – 3

Published: 14.10.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media