Kommentar

RE: Samhandlingsreformen - hva nå?

Anders Grimsmo
Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Interessekonflikt:  Nei

A.Grimsmo svarer:

Ole Martin Steihaug tar opp et viktig spørsmål. Vi har gode eksempler i Norge på at god planlegging av utskriving kan redusere reinnleggelser (1). Det samme er tilfelle med et strukturert mottak av pasienter i primærhelsetjenesten (2). Reinnleggelser blir derfor ofte brukt som et kvalitetsmål. Årsakene til reinnleggelser er imidlertid komplekse (3). Man kan derfor ikke se på reinnleggelser alene, uten samtidig å ha oversikt over dødelighet i samme periode. Norge har den høyeste reinnleggelsesraten i Norden, men har også lav dødelighet etter utskrivning. Om det her er en sammenheng vet vi ikke. Når det gjelder økningen i reinnleggelser som Helsedirektoratet har registrert, så vil en forskergruppe som er ledet av professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Universitetet i Oslo, utgi statistikk senere i høst som også tar for seg dødeligheten etter utskrivning i samband med samhandlingsreformen.

Litteratur

1. Prestmo A, Hagen G, Sletvold O et al. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. The Lancet. 2015;385:1623-33.

2. Garasen H, Windspoll R, Johnsen R. Long-term patients' outcomes after intermediate care at a community hospital for elderly patients: 12-month follow-up of a randomized controlled trial. Scand J Public Health. 2008 Mar;36:197-204.

3. Krumholz HM. Post-Hospital Syndrome — An Acquired, Transient Condition of Generalized Risk. New England Journal of Medicine. 2013;368:100-2.

Published: 30.09.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media