Kommentar

RE: Psykisk syke lever kortere

Svein Reseland
Interessekonflikt:  Nei

Jeg mener at Lien et als kronikk gir et skjevt bilde bl.a. fordi alvorlige og dødelige bivirkninger fra psykofarmaka ikke engang vurderes som en mulig årsak til plutselig død og avkortet levetid hos denne gruppen pasienter (1). Det pågår for tiden en debatt i Aftenposten, hvor en far retter sterk kritikk mot det som betegnes som «pillepsykiatrien» (2-3). Den virkelighetsoppfattelsen som preger Lien et als forskningsformidling er diametralt forskjellig fra det enkelte pårørende opplever, og er etter min mening heller ikke i tråd med de uavhengige forskningsresultater som foreligger. Som et eksempel kan nevnes at antidepressiva, antipsykotika, sovemidler etc. er nevrotoksiske og mitokondrietoksiske, og derfor medfører risiko for invalidiserende bivirkninger og tidlig død (4-7).

Litteratur

1. Lien L, Huus G, Morken G. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 246 - 8.

2. Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).

3. Velken T. Psykiatridebatt: Kjære anonyme far - jeg tror du har helt rett.

(aftenposten.no 27.8.2015).

4. Kripke DF, Langer RD, Kline LE. Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study. BMJ Open. 2012;27;2(1):e000850.

5. Vucicevic L et al. Autophagy inhibition uncovers the neurotoxic action of the antipsychotic drug olanzapine.Autophagy. 2014;10(12):2362-78.

6. Burkhardt C et al. Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. Ann Neurol. 1993 May; 33(5):512-7.

7. Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent. Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91.

Published: 08.09.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media