Kommentar
RE: Flere og gale diagnoser med kriteriebasert diagnostikk