Kommentar
RE: En tvillinggravid kvinne med polyuri og polydipsi