Kommentar

RE: En kvinne i 60-årene med kløe på armene

Merete Lindén Dahle
Klinikk Frogner
Interessekonflikt:  Nei

I denne kasuistikken om en pasient med brakioradial kløe (1), refererer forfatterne til enkeltrapporter som har vist effekt av akupunktur (2). Jeg vil i den anledning også gjøre oppmerksom på en systematisk gjennomgang som ser på akupunktur og kløe (3) og finner holdepunkter for at akupunktur kan ha en plass i behandling av kløe.

Litteratur

1. Halvorsen JA, Ørstavik K. En kvinne i 60-årene med kløe på armene. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1459 – 61

2. Marziniak M, Ständer S. Brachioradial Pruritus. I: Misery L, Ständer S, red. Pruritus. Berlin: Springer Verlag, 2010.

3. Chi Yu, Pei Zhang, Zheng-Tao Lv et al. Efficacy of Acupuncture in Itch: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 208690.

Published: 09.09.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media