Kommentar

RE: Lytte, lete, tenke

Arne C. Jørgensen
Interessekonflikt:  Nei

I en utmerket lederartikkel i Tidsskriftet nr.14 2015 skriver Petter Gjersvik blant annet at diagnoser ikke må stilles for tidlig, ved å gjette eller når man er på tynn is (1). En av våre lærere på Ullevål tidlig på 1960-tallet kalte slike diagnoser, vel å merke hvis de var riktige, for «pseudogeniale lyndiagnoser». En genial betegnelse som fortjener å ikke gå i glemmeboken.

Litteratur

1. Gjersvik P. Lytte, lete, tenke. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1217

Published: 14.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media