Kommentar
RE: Legar må bidra i medisinsk grunnutdanning