Kommentar

RE: Legar må bidra i medisinsk grunnutdanning

Karl Anton Undeland
Helsedirektoratet
Interessekonflikt:  Nei

Takk for ein fin artikkel om Legeforeningen sitt arbeid med grunnutdanning (1). Eg ser fram til endeleg rapport til hausten. Det er fint å sjå aktiv debatt om undervisningsspørsmåla som du nemner. Eg deltok i mange slike debattar då eg sjølv var student i Bergen kring 1995. Vi hadde eit landsomfattande engasjement i foreininga Norsk Forening for Medisinsk Utdanning, ei spesialforeining i Legeforeningen. Vi hadde fleire møter saman med Legeforeningen om desse spørsmåla, saman med Oxford University. Møterekka heitte «Learning in Medicine» og var leia av Hans Asbjørn Holm, visegeneralsekretær i Legeforeningen. Den europeiske medisinstudentorganisasjonen (EMSA) hadde og fleire møter om dette. Eg forstår EMSA framleis held konferansar om medisinsk utdanning, og er endå meir aktive no enn før.

Litteratur

1. Christensen MH. Legar må bidra i medisinsk grunnutdanning. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1242

Published: 11.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media