Kommentar
RE: Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall