Kommentar

RE: Sommerferie på hospitalet

Lars Tufte
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

I denne kommentaren påpeker forfatteren at sykepleiere presenterer seg med kun fornavn (1). Jeg er sykepleier med noen års erfaring fra kirurgisk, medisinsk og psykiatrisk avdeling. Jeg benytter konsekvent kun fornavn. Etternavnet på ID-kortet har jeg dekket til, noe som er i mot retningslinjene, men jeg gjør det for egen sikkerhet. Jeg har opplevd trusler tidligere. Oftest er det sykepleiere som må utføre tiltak en lege har bestemt, tiltak som i noen tilfeller hvor det foreligger psykiatri, kan bli tatt dårlig i mot av pasienten. Forfatteren nevner ingenting om presentasjon hadde sammenheng med profesjonaliteten han opplevde. Jeg jobber tett på pasienter og ønsker å skille mellom jobb og privatliv. I dagens samfunn blir man fort googlet og stalket på nett. Det ønsker jeg å redusere sjansen for.

Litteratur

1) Nakken KO. Sommerferie på hospitalet. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2318

Published: 15.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media