Kommentar
RE: Femurfraktur og kjeveleddsdestruksjon etter bruk av bisf