Kommentar

RE: Selvhjelpspasienten

Karl Bruhn
Revetal tannklinikk i Vestfold fylkeskommune
Interessekonflikt:  Nei

Etter å ha lest denne teksten av Terje Carlsen (1), skjønte jeg mye mer om det norske samfunnet enn før. Takk for det du skrev, Terje! Jeg tror at du har rett i det du skriver. Men, jeg er usikker på hvorfor du mener at «Med retten til psykisk og fysisk helse følger også nødvendigvis plikten til å holde seg frisk» basert på WHOs definisjon av helse. Man kan være enig i utsagnet, men WHO har vel ikke uttalt dette? Det er muligens mer din egen oppfatning?

Litteratur

1. Carlsen T. Selvhjelpspasienten. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1096

Published: 17.06.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media