Kommentar
RE: Gode ansettelsesforhold i sykehus gavner alle